Balancetest

Simpel balancetest

En simpel balancetest kan udføres ved hjælp af 2 gammeldags badevægte (De skal være af typen fjedervægte. Elektronvægte virker ikke til denne test).


Testen kræver en rytter og en medhjælper. Badevægtene placeres på et plant uderlag med kort afstand imellem. rytterene træder op med et ben på hver vægt, sådeledes at hjælperen kan aflæse skalaen.


Vigtigt: Rytteren må ikke kigge ned, men holder blikket fremad, og indtager en tillempet ridestilling med let bøjede ben.


Når rytteren melder klar, aflæser hjælperen skalaen for henholdsvis højre og venstre ben, og noterer sig disse.


En acceptabel margin er 1 kg. Er forskellen større, betyder det at rytteren indvirker med forskelligt tryk i schenklerne, og dermed asymmetri i både sadel og videre til hesten.


Totalløsning

Det er vigtigt, at rytteren skrider ind med det samme, såfremt der er mistanke om dybereliggende problematikker.


Vi anbefaler, at rytteren udredes af læge/fysioterapeut/kiropraktor. Det samme skal hesten. Der skal udarbejdes træningsprogrammer/ handlingsplan for begge med det formål at genskabe symmetri.

Sadlen skal rettes til af sadelmageren.


Først når alle 3 ting er gjort, er man sikker på at være tilbage på rette vej igen, og man sparer sig unødvendige ærgrelser ved kun at sætte ind på et problemområde.