Sadelproblemer

Sadelproblemer


Her følger i kort form nogle af de mest almindeligt forekommende problemer, samt deres afhjælpning.


Det er ment som generelt orienteringsstof for den interesserede rytter. Kun ved at besigtige og undersøge de aktuelle forhold med sadel og hest, kan den professionelle sadelmager give dig et mere konkret og dækkende svar.


  • Sadlen er for lang, bærer ud over sidste ribben = sadlen skal udskiftes til en kortere.
  • Sadlen er i sin helhed for bred eller smal til hesten = sadlen skal udskiftes til en mere passende model.
  • Bomvidden er for bred eller smal = justeres hvis muligt, eller udskiftning af sadel.
  • Sadlen ruller eller vipper på hestens ryg = sadlen skal stoppes/omstoppes.
  • Sadlen bærer ikke på midten, men kun for og bag = sadlen skal stoppes/omstoppes.
  • Sadlen er ujævnt eller forkert omstoppet til hesten = sadlen skal stoppes/omstoppes.
  • Sadlen er fejlbalanceret = sadlen skal stoppes/omstoppes.
  • Sadlens bom er knækket = bommen skal udskiftes eller repareres, hvis det kan betale sig.
  • Sadlen glider frem = sadlens type, mål og stopning skal passe til hesten. Dette bringes i orden, hvis den ikke gør. Hvis hesten er for umarkeret i sadellejet og for tyk, skal der sættes ind evt. med eksperthjælp omkring træning, fodring, foldadgang og boksstrøelse. Hesten skal tabe sig og arbejde mere eller bedre. I en overgangsfase kan man evt. bruge antiglideunderlag.
  • Sadlen glider til side = stigremme kontrolleres for uensartethed. Hvis dette er tilfælde, skiftes eller udlignes de. Sadlen type og stopning kontrolleres. Hvis uensartethed eller uforligelighed bringes dette i orden.