Har du problemer med din sadel kan dette måske afhjælpe

Her følger i kort form nogle af de mest almindeligt forekommende problemer, samt deres afhjælpning.

Det er ment som generelt orienteringsstof for den interesserede rytter. Kun ved at besigtige og undersøge de aktuelle forhold med sadel og hest, kan den professionelle sadelmager give dig et mere konkret og dækkende svar.

  1. Sadlen er for lang, bærer udover sidste ribben = Sadlen skal udskiftes til en kortere.
  2. Sadlen er i sin helhed for bred eller smal til hesten = Sadlen skal udskiftes til en mere passende model.
  3. Bomvidden er for bred eller smal = Justeres hvis muligt, ellers udskiftning af sadlen.
  4. Sadlen ruller eller vipper på hestens ryg = Sadlen skal omstoppes.
  5. Sadlen bærer ikke på midten, men kun for og bag = Sadlen skal omstoppes.
  6. Sadlen er ujævnt eller forkert omstoppet til hesten = Sadlen skal omstoppes.
  7. Sadlen er fejlbalanceret = Sadlen skal omstoppes.
  8. Sadlens bom er knækket = Bommen skal udskiftes eller repareres, hvis det kan betale sig.
  9. Sadlen glider frem = Sadlens type, mål og stopning skal passe til hesten. Dette bringes i orden, hvis det ikke er. Hvis hesten er for umarkeret i sadellejet og for tyk, skal der sættes ind evt. med eksperthjælp omkring træning, fodring,
foldadgang og boksstrøelse. Hesten skal tabe sig og arbejde mere eller bedre. I en overgangsfase kan man evt. bruge antiglideunderlag, eller i værste fald en halerem.
  10. Sadlen glider til side = Stigremme kontrolleres for uensartethed. Hvis dette er tilfældet, skiftes eller udlignes de. Sadlens type og stopning kontrolleres. Hvis uensartethed
eller uforligelighed bringes dette i orden. Hesten kontrolleres for asymmetrisk muskulatur i skuldre og ryg. Hvis dette er tilfældet skal dyrlæge og evt. andre fagfolk
 involveres. Problemets rod skal findes, og en handlingsplan for genoptræning udarbejdes.

Sadlen skal fortsat være
 stoppet symmetrisk, men i en optræningsfase må rytteren
selv ligge eks. bandageunderlag eller lign. ind mellem underlag og sadel. Dette skal dog formindskes i takt med at 
muskulaturen udvider sig.Hvis problemet er rytteren, skal der fokuseres på rytterens opstilling med hyppige rettelser af underviseren. Hvis det er af anatomisk art, skal rytteren opsøge egen læge
for udmåling af evt. egen skævhed i kroppen, og evt. henvises til en kiropraktor, ortopæd eller lign.
Bemærk: Ryttere med egne skævheder bør få kontrolleret og evt. tilrettet deres sadler hyppigere end øvrige. Evt. hvert
 halve år.