Individuel tilpasning af sadlen til hesten

Sadelstopning

En sadelstopning er en individuel tilpasning af sadlen til hesten. Vi stopper normalt kun sadler om efter selv at have set hesten.

Det er vigtigt at forstå, at hesten er i konstant udvikling. Hesten kan ændre form efter alder, årstid, træningens intensitet, fodring, sygdom, flytning, sadelskift mv. Disse forandringer påvirker sadlens tilpasning, og kan kræve en korrektion af sadlens stopning. Dette bør ske når sadlen ikke længere passer hesten. De fleste har behov for at få sadlen tilrettet en gang årligt, enkelte oftere.

Det er rytteren, der til enhver tid har ansvaret for at overvåge hestens velbefindende, herunder sadlens tilpasning. I tvivlstilfælde kontaktes sadelmageren

Stopning efter traditioner

Vi har valgt at gøre vores arbejde på den traditionelle -og tidskrævende- måde. Selvom det tager længere tid og er mere omstændigt, har vi valgt denne metode for at yde vores absolut bedste præstation for hesten.

Vi vælger at skille sadlen ad ved hver eneste sadelstopning, for at tilpasse sadlens bæreflade nøjagtigt og nænsomt efter hestens konturer. Stoppeulden lægges nøjagtigt ind, lag efter lag. Et håndværk, som kræver præcision og nøjagtighed, og tager lang tid. Til slut sys sadlen atter sammen. Der findes nemmere måder, men da de ofte indebærer et dårligere resultat, har vi fravalgt dem.

Hvis sadlens grundstopning ved nærmere inspektion er i orden, stopper vi som regel videre på denne grundstopning. Dette kaldes for en almindelig stopning. Ellers må vi tage det hele ud, og begynde forfra med helt nyt uld. Dette kaldes for en ny stopning eller omstopning. Det er ikke sjældent at vi må udskifte stopningen, selv på helt nye kvalitetssadler.

Samme person fra start til slut

Vi har det arbejdsprincip, at det er samme person som ser hest og sadel, der også udfører den individuelle tilpasning, altså stopningen. Det kan være andre, som skiller og syr sadlen sammen igen, skifter stropper og evt. grundstopper. Men det er altid samme person som har set hesten, der laver den individuelle stopning og tilpasning.