Kontroller din egen sadel

Mange ryttere efterspørger konkrete retningslinjer til en simpel egenkontrol af sadlens tilpasning på hesten.

Opgaven er selvsagt vanskelig, idet der er fare for generalisering af individuelle processer og forhold. Endvidere er der stor forskel dels på rytteres viden og erfaringer på sadelområdet, og dels på hvordan de enkelte forhold opfattes.

Så med al mulig forbehold kommer her et forslag:
Testen er opbygget på en fempunktskontrol af vitale funktioner. Testen har et huskeord SABLR, som er opstillet memoteknisk, altså huskevenligt, således at hvert bogstav repræsenterer et kontrolpunkt.

  • Visualisér en gruppe husarer til hest
  • Se deres trukne sabler
  • Husk ordet SABLR

Sadlen evalueres først lagt på ryggen af hesten uden underlag.
Hesten skal stå på et plant underlag med parvis parallelle ben.

Skuldre:

Følger bomvidden skuldrenes konturer? Se og føl skråt forfra. Ikke for stram, ikke for bred.

Anlæg:

Ligger sadlen an på hele bærefladen? Mærk mellem sadlen og hesten om den passer hele vejen. Gennemføres bedst uden gjord, men med let pres på sadlen med den anden hånd.

Balance:

Er sadlen i balance, og placerer den rytteren korrekt midt i sædet? Se og mærk også sadlens ”vandring” ved at presse på hhv. for- og bagsvidsel. Tipper den forover eller bagud?

Længde:

Er sadlens slutbæring indenfor sidste ribben? Se og mærk efter.

Rygsøjle:

Er der plads til rygsøjlen i kammeret, samt frigang til manken fortil? Se og mærk efter


Inspicer derefter sadlen uden hest, og mærk om sadlens bæreflade er jævn og eftergivende, om puderne er symmetriske og om kammeret er minimum 3 fingers bredde.

Er alle disse ting i orden, og hesten tilsyneladende har det godt og ikke vægrer sig under opsadling og ridning, er der sandsynligvis intet i vejen.
Afviger blot ét eller flere punkter afviger, er det nok tid til at få en fagmands vurdering og evt. efterfølgende tilretning af sadlen.